Home / Tài liệu kế toán / Kinh nghiệm làm kế toán / Mẫu Biên bản giao hàng 2016 mới nhất

Mẫu Biên bản giao hàng 2016 mới nhất

Chia sẻ Mẫu Biên bản giao hàng 2016 mới nhất. Tải Mẫu Biên bản giao hàng 2016 mới nhất .Doc. Down Mẫu Biên bản giao hàng 2016 mới nhất miễn phí do Kế Toán Hà Nội chia sẻ.

Mẫu Biên bản giao hàng 2016 mới nhất

Biên bản giao hàng thực chất là mẫu tờ xác nhận giao hàng giữa bên bán và bên mua với nhau. Việc xác nhận nhằm lưu lại thành văn bản việc bên nhận đã nhận được hàng hay chưa và bên bán hay bên giao hàng đã giao đủ hàng hay chưa?. Dưới đây là mẫu Biên bản giao hàng 2016 mới nhất các bạn có thể tham khảo nhé.

biên bản giao hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***———-

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN:………………………………………………………………………………………………………………………………

CÔNG TY:……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông:……………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………. Giám đốc/Tổng giám đốc:……………………

Số điện thoại:…………………………………………………………… Fax:………………………………………………

MST:………………………………………………………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN:………………………………………………………………………………………………………………………………

CÔNG TY:……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông:……………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………. Giám đốc/Tổng giám đốc:……………………

Số điện thoại:…………………………………………………………… Fax:………………………………………………

MST:………………………………………………………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

 

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

– Số lượng: ………………………………………………………………………………

– Tương đương với Trị giá: theo HD……………………….. đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: ……………………..

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20……

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Mong rằng tài liệu Mẫu Biên bản giao hàng 2016 mới nhất này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho công việc của các bạn. Các bạn có thể xem thêm các tài liệu kế toán khác tại mục TÀI LIỆU KẾ TOÁN nhé.

About admin

Check Also

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí. Tải phần mềm kế toán Simba ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí. Tải phần mềm kế toán CNS ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí. Tải phần mềm kế toán Ecount ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Smart Pro miễn phí

Nội dung này đã bị xóa vì lý do bản quyền. Bạn có thể tiếp tục ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *