Home / Tài liệu kế toán / Tổng hợp giải đáp tư vấn về thuế suất nhập khẩu của doanh nghiệp

Tổng hợp giải đáp tư vấn về thuế suất nhập khẩu của doanh nghiệp

Các bạn đang thăc mắc về thuế suất xuất nhập khẩu doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu qua bài viết Tổng hợp giải đáp tư vấn về thuế suất nhập khẩu của doanh nghiệp. Kế Toán Hà Nội sẽ giải đáp chi tiết cho các bạn trong bài viết này.

Câu hỏi của Phavicom Co. LTD

Kính thưa quý cơ quan, Công ty chúng tôi nhập khẩu hàng từ Hàn Quốc, nếu so sánh thuế nhập khẩu của mặt hàng nói trên thì thuế suất ưu đãi đặc biệt (AKFTA) là 5% trong khi thuế suất MFN là 0%. Như vậy, chúng tôi có được hưởng mức thuế suất MFN không? Nếu được thì khi làm thủ tục hải quan chúng tôi phải xuất trình CO form gì? Trân trọng kính chào và chân thành cám ơn.

khóa học kế toán hành chinh sự nghiệp
Kế toán xuất nhập khẩu

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
a/ Căn cứ quy định tại Điều 3, Mục I, Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt :
“ Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN”.
Căn cứ theo quy định tại Thông tư 45/2007/TT-BTC nêu trên thì trường hợp mặt hàng được nhập khẩu từ Hàn Quốc có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (theo quy định của Hiệp định thương mại tự do Asean – Hàn Quốc, AKFTA) cao hơn mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) được quy định trong Biểu thuế do Bộ Tài chính ban hành thì mặt hàng này sẽ được áp mức thuế suất MFN.
Do vậy, hàng hóa có mức thuế suất AKFTA là 5% và mức thuế suất MFN là 0% thì Công ty có thể lựa chọn áp dụng mức thuế suất 0%.
b/ Về quy định liên quan đến nộp C/O: Khoản e.6, Điều 11 “ Hồ sơ hải quan”, Thông tư số 194/2010/TT-BCT ngày 06/12/2010 quy định:
“ Nộp 01 bản gốc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong các trường hợp:
+ Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước nước có thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam (trừ hàng hoá nhập khẩu có trị giá FOB không vượt quá 200 USD) theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó;
+ Hàng hoá nhập khẩu được Việt Nam và các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát;
+Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phần biệt đối xử, các biện pháp về thuế để tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan;
+Hàng hoá nhập khẩu phải tuân thủ các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các Điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương mà Việt Nam là thành viên”
Nếu hàng hóa NK của Công ty không thuộc các trường hợp nêu trên và Công ty muốn được hưởng thuế suất MFN thì không cần phải nộp C/O.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty được biết./.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *