Home / Tài liệu kế toán / Văn bản luật thuế mới / Nội dung chi tiết về hoạt động nghề nghiệp kế toán theo quy định

Nội dung chi tiết về hoạt động nghề nghiệp kế toán theo quy định

Quy định của chính phủ về hoạt động nghề nghiệp kế toán. Cùng tìm hiểu chi tiết về hoạt động nghề nghiệp Kế toán.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

Hãy cùng Kế toán Hà Nội tìm hiểu chi tiết về các quy định hành nghề kế toán, hoạt động nghành nghề kế toán hay việc thuê tuyển kế toán…
hoạt động nghề nghiệp kế toán
Điều 55. Hành nghề kế toán
1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền hành nghề kế toán.
2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này.
3. Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này và phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

Điều 56. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng
1. Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.
2. Việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
3. Đơn vị kế toán thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
4. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 53 của Luật này.
5. Doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán và người được thuê làm kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 57. Chứng chỉ hành nghề kế toán
1. Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật này;
b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên;
c) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.
2. Người nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Được phép cư trú tại Việt Nam;
b) Có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận;
c) Đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.
3. Bộ Tài chính quy định chương trình bồi dưỡng, hội đồng thi tuyển, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 58. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán
Đơn vị kế toán và người làm kế toán có quyền tham gia Hội kế toán Việt Nam hoặc tổ chức nghề nghiệp kế toán khác nhằm mục đích phát triển nghề nghiệp kế toán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật.

Quy định về hoạt động nghề nghiệp kế toán như thế nào? Luật kế toán của chính phủ quy định hoạt động nghề nghiệp kế toán ra sao tất cả đã được giải đáp trong bài viết này. Hy vọng bài viết này sẽ bổ ích cho các bạn.

About admin

Check Also

bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p9

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p9. Tiếp Nối ...

bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p8

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p8. Tiếp Nối ...

bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p7

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p7. Tiếp Nối ...

bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p6

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p6. Tiếp Nối ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *