Home / Tài liệu kế toán / Kinh nghiệm làm kế toán / Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p8

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p8

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p8. Tiếp Nối phần hôm trước chúng ta tiếp tục nghiên cứu kỹ phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 Phần 8.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 chi tiết, Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, Các bước lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, Lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 như thế nào. Bài viết này Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các lập 1 bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh nhé.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cho các bạn cùng tham khảo.

bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

+ Phải trả dài hạn khác (Mã số 337)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK: Tài khoản 338, Tài khoản 344.

+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Mã số 338)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 341 và Số dư Có TK 34311 – dư Nợ TK 34312 + dư Có TK 34313.

+ Trái phiếu chuyển đổi (Mã số 339)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 3432 – “Trái phiếu chuyển đổi”.

+ Cổ phiếu ưu đãi (Mã số 340)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 41112 – Cổ phiếu ưu đãi

+ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 341)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”.

Nếu các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến cùng một đối tượng nộp thuế và được quyết toán với cùng một cơ quan thuế thì thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ với tài sản thuế hoãn lại.

+ Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 342)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 352 “Dự phòng phải trả”.

+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 343)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 356 “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”.

  1. h) Vốn chủ sở hữu (Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)

– Vốn chủ sở hữu (Mã số 410)

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 420 + Mã số 421 + Mã số 422.

– Vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 411)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4111 “Vốn góp của chủ sở hữu”.

Đối với công ty cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (Mã số 411a)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 41111 – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.

—> Công Ty kế Toán Hà Nội là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán tại Từ Liêm, Hà Nội và trên cả nước cũng như các Học kế toán tại Từ Liêm tại Hà Nội, Tp HCM… <—

Hy vọng tài liệu Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p8 sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác, thông tư, luật thuế tại mục: TÀI LIỆU KẾ TOÁN

About admin

Check Also

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí. Tải phần mềm kế toán Simba ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí. Tải phần mềm kế toán CNS ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí. Tải phần mềm kế toán Ecount ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Smart Pro miễn phí

Nội dung này đã bị xóa vì lý do bản quyền. Bạn có thể tiếp tục ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *