Home / Tài liệu kế toán / Kinh nghiệm làm kế toán / Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p9

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p9

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p9. Tiếp Nối phần hôm trước chúng ta tiếp tục nghiên cứu kỹ phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 Phần 9.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 chi tiết, Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, Các bước lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, Lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 như thế nào. Bài viết này Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các lập 1 bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh nhé.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cho các bạn cùng tham khảo.

bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

+ Cổ phiếu ưu đãi (Mã số 411b)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 41112 – Cổ phiếu ưu đãi

– Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4112 “Thặng dư vốn cổ phần”.

Nếu TK 4112 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu (Mã số 413)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4113 – “Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu ”.

– Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 414)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4118 “Vốn khác”.

– Cổ phiếu quỹ (Mã số 415)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 419 “Cổ phiếu quỹ” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 416)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 412. Trường hợp TK 412 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 417)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”. Trường hợp Tài khoản 413 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

Trường hợp đơn vị sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chỉ tiêu này còn phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

– Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 418)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển”.

– Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (Mã số 419)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 417 – “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp”.

– Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 420)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 418 “Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu”.

—> Công Ty kế Toán Hà Nội là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán tại Từ Liêm, Hà Nội và trên cả nước cũng như các Học kế toán tại Từ Liêm tại Hà Nội, Tp HCM… <—

Hy vọng tài liệu Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p8 sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác, thông tư, luật thuế tại mục: TÀI LIỆU KẾ TOÁN

About admin

Check Also

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí. Tải phần mềm kế toán Simba ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí. Tải phần mềm kế toán CNS ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí. Tải phần mềm kế toán Ecount ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Smart Pro miễn phí

Nội dung này đã bị xóa vì lý do bản quyền. Bạn có thể tiếp tục ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *