Home / Khóa học kế toán thực hành / Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp là khóa học với mục đích nhằm để trang bị cho các bạn học viên những kiến thức, kỹ năng về hạch toán trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan tổ chức nhà nước.

Các đối tượng tham gia khóa học hành chính sự nghiệp:

  • Những người đã, đang và sẽ tham gia làm việc kế toán hành chính tại các đơn vị hành chính, tổ chức phi lợi nhuận, trường học, Ủy ban, các trụ sở, tổ chức chính trị, bệnh viện, ban quản lý dự án hay các đơn vị được tài trợ bởi ngân sách nhà nước.
  • Những người đã làm, học về kế toán doanh nghiệp muốn chuyển sang công tác tại các đơn vị hành chính nhà nước, quốc doanh.

Điều kiện cần:

Học viên ít nhất đã tốt nghiệp THPT hoặc sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp đã tốt nghiệp có nhu cầu học hành chính sự nghiệp.

LỢI ÍCH CÓ ĐƯỢC KHI THAM GIA KHÓA HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  • Được trang bị đầy đủ kiến thức của kế toán hành chính trong các đơn vị nhà nước, chính phủ, các công ty quốc doanh, bệnh viện, trường học…
  • Được thi và cấp chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp đủ khả năng làm việc trên cả nước.
  • Trang bị những kỹ năng ứng sử, xử lý tình huống phát sinh nơi công sở trong các đơn vị hành chính
  • Hướng dẫn tin học văn phòng, kế toán exel hành chính sự nghiệp
khóa học kế toán hành chinh sự nghiệp
  Trang bị đầy đủ kiến thức cho bạn làm việc trong cơ quan hành chính

 

Chương trình đào tạo hành chính sự nghiệp 

Chương trình đào tạo hành chính sự nghiệp tuân thủ theo chuẩn của Sở Giáo Dục và đào tạo với những nội dung cụ thể sau:

Chương 1. Tổng quan về kế toán trong các đơn vị HCSN
1.1. Bản chất, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của kế toán
1.2. Đối tượng của kế toán
1.3. Các phương pháp kê toán
1.4. Các hình thức tổ chức sổ kế toán

Chương 2. Kế toán tiền, nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hóa, tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính
2.1. Kế toán tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn
2.2. Kế toán nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa,
2.3. Kế toán tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn

Chương 3. Kế toán các khoản thanh toán
3.1. Kế toán các khoản phải thu
3.2. Kế toán các khoản phải trả

Chương 4. Kế toán các khoản thu chi, nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ
4.1. Kế toán thu, chi hành chính sự nghiệp
4.2. Kế toán thu, chi các hoạt động kinh doanh
4.3. Kế toán thu, chi khác

Chương 5. Lập báo cáo tài chính
5.1. Bảng cân đối kế toán
5.2. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng
5.3. Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh
5.4. Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
5.5. báo cáo kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang
5.6. Thuyết minh báo cáo tài chính
4.2. Thực hành ghi sổ Kế toán Hành chính sự nghiệp:

PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNG CHI TIẾT HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Bài 1 :Bài tập thực hành với đơn vị Hành chính sự nghiệp theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ thật của đơn vị
1- Kiểm tra phân loại chứng từ
2- Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hoá đơn bán hàng, khế ước vay…..
3- Mở sổ nhật ký chung
4- Sổ cái các tài khoản
5- Mở các sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết vật liệu thành phẩm, sổ lương, các sổ kế toán chi tiết
6- Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành sản phẩm
7- Đối chiếu các sổ – lập bảng cân đối các tài khoản

Bài 2 : Bài tập thực hành với đơn vị Hành chính sự nghiệp theo hình thức chứng từ ghi sổ
1- Kiểm tra, phân loại, lập chứng từ thu chi, xuất nhập
2- Lập chứng từ ghi sổ: qui định thời gian, cách lập chứng từ ghi sổ
3- Vào sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ theo dõi tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ (học viên tự vào sổ chi tiết đã học và lập các báo cáo như bài 1)

Bài 3 : Bài tập thực hành theo hình thức nhật ký sổ cái
Hướng dẫn cách mở sổ nhật ký sổ cái (Các sổ chi tiết, các báo cáo kế toán học viên tự làm)

Học phí: 2 triệu 400 nghìn đồng

Lịch học 1 tuần 2 buổi

Mọi thắc mắc về Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp các bạn vui lòng liên hệ HOTLINE: 0946.223.692 nhé

About admin

Check Also

khóa học kế toán thuế tại nguyễn chí thanh

Khóa học kế toán thuế tại Lê Trọng Tấn Thanh Xuân thành thạo thuế

Khóa học kế toán thuế tại Lê Trọng Tấn Thanh Xuân là khóa học thực ...

khóa học kế toán thuế tại nguyễn chí thanh

Khóa học kế toán thuế tại Minh Khai thành thạo thuế

Khóa học kế toán thuế tại Minh Khai Hai Bà Trưng là khóa học thực ...

khóa học kế toán thuế tại nguyễn chí thanh

Khóa học kế toán thuế tại Lê Chân Hải Phòng thành thạo thuế

Khóa học kế toán thuế tại Quận Lê Chân tp Hải Phòng là khóa học ...

khóa học kế toán thuế tại nguyễn chí thanh

Khóa học kế toán thuế tại Phú Xuyên thành thạo thuế

Khóa học kế toán thuế tại Phú Xuyên là khóa học thực hành làm trực ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *