Home / Tài liệu kế toán / Kinh nghiệm làm kế toán / Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?

Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?

Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang? Thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang như thế nào? Hướng dẫn thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang bởi Kế Toán Hà Nội.

Hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Các bạn chưa biết các để hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang thì tham khảo bài viết nhé. Hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang qua 1 vài bước sau đây.

hiện hóa đơn điện tử nhiều trang
        Vài thao tác đơn giản là có thể hiện hóa đơn điện tử                                       nhiều trang

Căn cứ cho hướng dẫn hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang:

  • Khoản 1, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC
  • Khoản 1, Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó cách để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang như sau:

  • Muốn hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang thì để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in.
  • Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:

+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu(do hệ thống máy tính cấp tự động);
+ Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;
+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu ; – Cách hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ tiếp theo trang truoc– trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

*Nguồn tham khảo: Công văn 4290/TCT-DNL, ngày 14/10/2015

Cách hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang. Muốn hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang thì làm thế nào? Mẹo hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang. Cách hiện hóa đơn điện tử nhiều trang. Hướng dẫn hóa đơn điện tử nhiều trang chi tiết bên trên.

About admin

Check Also

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí. Tải phần mềm kế toán Simba ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí. Tải phần mềm kế toán CNS ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí. Tải phần mềm kế toán Ecount ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Smart Pro miễn phí

Nội dung này đã bị xóa vì lý do bản quyền. Bạn có thể tiếp tục ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *